Główne przyczyny aktualnego kryzysu gospodarczego
Świat jest w tym momencie w wielkim kryzysie ekonomicznym. Choć trudno porównywać obecną sytuację do tej, która miała miejsce przed wojną, to jednak tak czy siak problem jest wielki. Jakie są zatem najbardziej znaczące przyczyny tak dużego kryzysu gospodarczego? Naturalnie kryzysy nie są nowym zjawiskiem, ale wszystko ma swoją przyczynę. A więc tak naprawdę źródło kryzysu mieści się w USA. W końcu to w tym kraju banki operowały wielkimi pieniędzmi, bez większej kontroli rządu. Banki w istocie nie są zwykłymi przedsiębiorstwami, a więc powinny być ściśle kontrolowane – zabrakło tego.
Tak naprawdę liberalizacja sektora bankowego zaczęła się za Reagana – zapewne najwybitniejszego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Kroczek po kroczku banki miały coraz więcej swobody, miały możliwość udzielać kredytów takim osobom, które faktycznie nie powinny być wpuszczone do banku. Potem Bill Clinton wprowadził tę ustawę, która sprawiła, że normalne banki dostały nieograniczoną możliwość działania. Czyli tradycyjne banki złączyły się z bankami komercyjnymi – to złe połączenie, ponieważ banki powinny być pewnymi instytucjami. Czy banki szwajcarskie byłyby tak powszechnie szanowane, gdyby tak bardzo ryzykowały? Oczywiście szkodliwa polityka władz Stanów Zjednoczonych to nie wszystko. Najbardziej istotna jest najzwyczajniej typowa ludzka chciwość.

Comments are closed.